Belangrijke publicaties

Bevindingen van ArcheOs

Camel and Pyramids
Archaeologist
Ancient Containers

Artikel in een academische krant

Lees meer

Bekroond wetenschappelijk werkstuk

Lees meer

Publicatie van de laatste bevindingen

Lees meer